ZBP wystosował apel do posłów i senatorów o odstąpienie od prac w parlamencie nad tzw. ustawą frankową. Według ZBP ustawa będzie stanowiła nieuprawnioną ingerencją we wcześniej zawarte umowy, a pomoc nie trafi do tych najbardziej potrzebujących.

 

Ustawa motywowana „bieżącym interesem politycznym”?

W apelu czytamy m.in.: „W poczuciu odpowiedzialności za stabilność polskiego systemu bankowego, jak również w poszanowaniu porządku konstytucyjnego, zasad sprawiedliwości społecznej i trwałości stosunków zobowiązaniowych, Związek Banków Polskich zwraca się o odstąpienie od działań podejmowanych w parlamencie, motywowanych bieżącym interesem politycznym, które pod pozorem pomocy kredytobiorcom frankowym mogą doprowadzić do destabilizacji polskiego sektora bankowego. Taka możliwość staje się szczególnie groźna wobec postępującego spowolnienia gospodarczego w Europie”.

 

 

Kredyty frankowe najlepiej spłacane

W ocenie Związku przyjęte rozwiązania są zbyt daleko idące. Wypaczają socjalny charakter ustawy, gdyż zmieniają pierwotną intencję ustawodawcy. A było nią wsparcie kredytobiorców, którzy z przyczyn niezależnych od siebie znaleźli się w trudnej sytuacji ograniczającej możliwość spłaty kredytu bez względu na jego walutę.

Wprowadzone zmiany niesprawiedliwie, zdaniem ZPB, faworyzują jedną grupę kredytobiorców (walutowych) kosztem wszystkich pozostałych klientów banków. Dzieje się to w sytuacji, w której kredyty walutowe należą do najlepiej spłacanych w Polsce.

Skutkiem ma być szereg niekorzystnych dla gospodarki zjawisk

ZPB argumentuje także, iż regulacja ta będzie nieuprawnioną ingerencją we wcześniej zawarte umowy i spowoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa oszczędności obywateli. Stwarza ona warunki do niekontrolowanej spekulacji walutą, wpływającej na osłabienie kursu złotego oraz wzrost kosztów obligacji. Oznaczać będzie zmniejszenie zdolności do kredytowania gospodarki i nieuchronnie droższe usługi bankowe dla Polaków.

W podsumowaniu apelu czytamy zaś: „Praktycznie przymusowa konwersja kredytów walutowych będzie zamianą ryzyka walutowego na realne ryzyko stopy procentowej oznaczające wyższe raty kredytów (…).

Związek Banków Polskich popiera rozwiązania wspierające kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc powinna jednak dotyczyć wyłącznie osób, które faktycznie jej potrzebują, a podejmowane działania nie będą destrukcyjne dla stabilności systemu”.