Ministerstwo Finansów opublikowało 25 kwietnia 2018 r. dokument „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”. Postępowanie według wskazanych przez Ministerstwo Finansów działań ma pomóc przedsiębiorcy zachować należytą staranność, spełniając formalne przesłanki weryfikujące kontrahenta danej transakcji, aby ustrzec się przed późniejszemu zakwestionowaniu prawa do odliczenia podatku naliczonego. Nie ma zamkniętej listy czynności, które należy dokonać przed zawarciem umowy z kontrahentem w ramach należytej staranności. Dokument ten ma na celu wskazanie najważniejszych okoliczności, które będą brać pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT. Podczas kontroli urzędnik porównuje zachowania dłużnika z opublikowanym wzorcem postępowania.
  • KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI

Nieprzestrzeganie zasady należytej staranności może mieć poważne skutki: podatkowe, karne i karnoskarbowe, łącznie z pozwaniem do sądu. Z roku na rok wzrasta liczba postępowań karno-skarbowych prowadzonych przez Urzędy Celno-Skarbowe w stosunku do poprzednik lat. Wzrosła także liczba kierowanych do sądów aktów oskarżenia za przestępstwa podatkowe. Wciąż wchodzą kolejne zmiany prawne, które zaostrzają kary za przestępstwa związane z fakturami oraz zwiększają uprawnień organów ścigania.

  • NALEŻYTA STARANNOŚĆ W KSIĘGOWOŚCI
W przypadku działalności gospodarczej należytą staranność określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności (wynika z art. 355 § 2 kc.). Księgowych zapewne najbardziej interesuje zachowanie należytej staranności podczas zawierania transakcji przez klientów biura rachunkowego z kontrahentami, tak aby zweryfikować, czy wszystko odbyło się zgodnie z wyznaczonymi przez Ministerstwo Finansów działaniami i można odliczyć podatek VAT. Klienci od biura rachunkowego oczekują fachowości, poczucia bezpieczeństwa, które wynika z tego, że osoba prowadząca księgowość rzetelnie prześledzi krok po kroku działania przedsiębiorcy, aby miał on pewność, że nie narazi się na żadne konsekwencje finansowe. Z myślą między innymi o biurach rachunkowych stworzyliśmy program, które ma ułatwić i przyspieszyć proces weryfikacji kontrahenta, przy sprawdzeniu jednocześnie wszystkich wymaganych kryteriów. Program dystrybuowany jest w dwóch wersjach: dla biur rachunkowych, które korzystają z DGCS Systemu (jako rozszerzenie)-DGCS System Należyta staranność  i dla biur rachunkowych niekorzystających z naszego oprogramowania (jako niezależna aplikacja)- DGCS Należyta staranność i biała lista. Dochowanie należytej staranności wymaga skorzystania z kilku wyszukiwarek udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, z których umieszczone są na osobnych stronach. Pełna weryfikacja kontrahenta jest więc czasochłonna i wymaga dużej uwagi, aby pamiętać o wszystkich kryteriach.  Za pomocą naszego programu pełne sprawdzenie wymaganych kryteriów odbywa się w jednym miejscu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą oferowanych funkcjonalności.