Baza wiedzy DGCS PZD System

DGCS PZD System

Tworzenie kopii bezpieczeństwa

W celu utworzenia archiwum wprowadzonych danych należy wejść w Narzędzia -> Zarządzanie bazami danych i zaznaczyć bazę danych dla której ma zostać wykonana kopia bezpieczeństwa. Następnie należy...

Ogrody działkowe

Dodanie zaległych opłat w module Ogrody działkowe

Proszę wejść w opcję Ogród → Tereny → Teren domyślny → wybrać „Opłaty ogrodowe zaległe” → Dodaj → Typ opłaty: Stała: wprowadzamy zakres dat obowiązywania opłaty, kwotę = 0,00 PLN oraz zaznaczamy...

Dodawanie nowych typów operacji

W module „Ogrody działkowe” należy wejść w opcję Słowniki → Typy operacji → Dodaj → wprowadzić nazwę, wybrać moduł: „Naliczenia opłat”, ustawić symbol np.:   2. W zakładce Ogród → Tereny →...

Import danych z pliku Excel

Import danych dotyczący działkowców, działek oraz przypisań do działek w DGCS PZD System można wykonać używając pliku XLS (Excel) w odpowiedniej strukturze. Pusty szablon do uzupełnienia...

Finanse i księgowość

Księgowanie korekt

Aby zaksięgować korektę proszę wykonać standardowe czynności jak przy księgowaniu standardowego dokumentu, ale w polach, gdzie wpisywana jest kwota w pierwszej kolejności należy wpisać kwotę, a...

Kadry i płace

Wynagrodzenie z uchwały

Jeżeli w programie zostały wprowadzone osoby, które nie będą pracownikami z wynagrodzeniem pracowniczym, a tylko współpracownikiem na zasadzie umów cywilnoprawnych to w oknie „Pracownicy” w „Danych...